Low Foam Non-ionic Surfactant

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Low Foam Non-ionic Surfactant

    ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນເປັນ odecyl ເຫຼົ້າແລະ ethylene oxide, propylene oxide adduct, ມັນສາມາດຜະລິດ permeability ທີ່ດີເລີດແລະປະລິມານຫນ້ອຍຂອງໂຟມ, ມັນເປັນ surfactant ທີ່ດີເລີດທີ່ບໍ່ແມ່ນ ionic ແລະຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ.