MDI

  • POLYMERIC MDI

    POLYMERIC MDI

    ຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປ ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

    POLYMORIC MDI ແມ່ນການຜະສົມຂອງແຫຼວສີນ້ຳຕານເຂັ້ມຂອງ diphenylmethane-4,4′-diisocyanate (MDI) ທີ່ມີ isomer ແລະ homologues ຂອງການເຮັດວຽກທີ່ສູງກວ່າ.ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບ polyols ເພື່ອຜະລິດໂຟມ polyurethanes ແຂງ.