Polycarboxylate Superplasticizer (PCE)

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    Polycarboxylate superplasticizer (PCE)

    ມັນເປັນ polycarboxylate superplasticizer ສີຂຽວແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອັດຕາການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາສູງ, ການຮັກສາການຕົກຕໍ່າແລະການປັບຕົວໄດ້ດີ.ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສີມັງ, ປະເພດຕ່າງໆຂອງຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນ: ຊີມັງສິນຄ້າ, ຄອນກີດມະຫາຊົນ, ສີມັງຕົນເອງລະດັບ, ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງແລະການກໍ່ສ້າງພິເສດ, ແລະອື່ນໆ.