Polyethylene Glycol Series (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    ຊຸດ Polyethylene Glycol

    ຮູບລັກສະນະຂອງ PEGs ປ່ຽນແປງຈາກຂອງແຫຼວໂປ່ງໃສເປັນ flake ພ້ອມກັບນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຂອງມັນ.ແລະມັນແມ່ນການລະລາຍນ້ໍາແລະ hypotoxicity.hydroxyl ທັງສອງສົ້ນຂອງໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງຊຸດ PEG ມີລັກສະນະເຫຼົ້າຕ່ໍາທີ່ສາມາດ esterificated ແລະ etherificated.