PU Chemical Grouting Material

  • Chemical grouting material

    ອຸປະກອນການ grouting ເຄມີ

    ການເຄືອບກັນນ້ໍາ PU ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາພົນລະເຮືອນ, ໂຄງການລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ທາງລົດໄຟຂົນສົ່ງສູງ, ຂົວແລະພື້ນທີ່ນ້ໍາທີ່ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍອື່ນໆ.