Silane Modified Polyether (MS Resin)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    MS sealant resin Donseal 920R

    Donseal 920R ເປັນ silane ແກ້ໄຂ polyurethane resin ໂດຍອີງໃສ່ polyether ນ້ໍາໂມເລກຸນສູງ, ທ້າຍ capped ກັບ siloxane ແລະປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ carbamate, ມີລັກສະນະຂອງກິດຈະກໍາສູງ, ບໍ່ມີ isocyanate dissociative, ບໍ່ມີສານລະລາຍ, ການຍຶດເກາະທີ່ດີເລີດແລະອື່ນໆ.