Tallow Amine Ethoxylates

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Tallow Amine Ethoxylates

    ຊຸດຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນລະລາຍນ້ໍາ.ຊຸດແມ່ນ nonionic ເມື່ອລະລາຍໃນຂະຫນາດກາງທີ່ເປັນດ່າງແລະເປັນກາງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສື່ທີ່ເປັນກົດພວກມັນສະແດງ cationic.ພວກມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອາຊິດແລະເປັນດ່າງແລະຍັງຢູ່ໃນນ້ໍາແຂງ.ໃນຂະຫນາດກາງທີ່ເປັນດ່າງແລະເປັນກາງ, ຊຸດສາມາດປະສົມກັບສານ ionic ອື່ນໆ.